História

Prvé basketbalové družstvo v Starej Turej vzniklo v roku 1947, kedy vznikol aj basketbalový oddiel. Stal sa členom TJ PREMA, ktorá združovala všetky športy.

Od svojho vzniku dosahoval BO so svojimi družstvami rad významných úspechov aj pádov v kategóriách mládeže aj dospelých v mužských i ženských zložkách.

Koncom šesťdesiatych rokov výbor BO zrušil mužskú zložku a začal sa venovať len ženskej zložke, nakoľko iné športy pre ženy nemali vytvorené podmienky. Mládežnícke družstvá dosahovali významné úspechy na Majstrovstvách Slovenska vrátane titulov a umiestnení na 2. a 3. mieste. Na Starej Turej vyrástlo i niekoľko reprezentantiek a hráčok, ktoré okúsili v ženskej kategórii aj prvú ligu.

Oddiel mal aj čulý medzinárodný styk. Významným podujatím bol medzinárodný turnaj o „Pohár generálneho riaditeľa Chirany“. V 23. ročníkoch sa na ňom pravidelne zúčastňovali nielen Slovenské mládežnícke a prvoligové družstvá, ale i družstvá z Francúzska, Rakúska, Maďarska, Moldavska a Čiech, ako i popredné družstvá vtedajšej Slovenskej národnej ligy /SNL/.

V tomto období počas vyše dvadsiatich rokov bolo naše družstvo žien pravidelným účastníkom SNL. Najväčším úspechom bolo druhé a dva razy tretie miesto, čo vtedy znamenalo byť šiestym až ôsmym basketbalovým kolektívom na Slovensku.

Aj v súčasnosti má MBK rad zaujímavých výsledkov a umiestnení nielen v Slovenských súťažiach, ale i na zahraničných turnajoch. I keď nárast členskej základne v posledných rokoch nie je veľký, v súčasnosti evidujeme takmer 80 dievčat v šiestich družstvách. Kadetky a staršie žiačky hrávajú celoslovenskú súťaž, žiačky, staršie mini a mladšie mini v majstrovských súťažiach oblasti Západ. Prípravka je zatiaľ mimo súťaž.

MBK je členom občianskeho združenia Športové kluby mesta Stará Turá, kde je združených spolu 13 športov.