Mladšie žiačky, Západ – Výsledky

Mladšie žiačky, Západ – 2018/2019

DátumTímyČas/Výsledok
ŠBK Šamorín B – White
BKM Žilina – Závodie
BK Slovan Bratislava
Piešťanské Čajočky
MBK Stará Turá – U2006
ŠBK Šamorín A – Green
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
BK AŠK Slávia Trnava
ŠBK Šamorín B – White
BKM Žilina – Závodie
BK Slovan Bratislava
Piešťanské Čajočky
MBK Stará Turá – U2006
ŠBK Šamorín A – Green
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
BK AŠK Slávia Trnava
BKM Žilina – Závodie
BK AŠK Slávia Trnava
ŠBK Šamorín A – Green
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
ŠBK Šamorín B – White
BK Slovan Bratislava
BKM Žilina – Závodie
BK AŠK Slávia Trnava
ŠBK Šamorín A – Green
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
ŠBK Šamorín B – White
BK Slovan Bratislava
Piešťanské Čajočky
MBK Stará Turá – U2006
Piešťanské Čajočky
MBK Stará Turá – U2006
BK Slovan Bratislava
BKM Žilina – Závodie
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
Piešťanské Čajočky
BK AŠK Slávia Trnava
ŠBK Šamorín A – Green
BK Slovan Bratislava
BKM Žilina – Závodie
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
Piešťanské Čajočky
BK AŠK Slávia Trnava
ŠBK Šamorín A – Green
MBK Stará Turá – U2006
ŠBK Šamorín B – White
MBK Stará Turá – U2006
ŠBK Šamorín B – White
BKM Žilina – Závodie
ŠBK Šamorín A – Green
Piešťanské Čajočky
BK AŠK Slávia Trnava
ŠBK Šamorín B – White
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
BKM Žilina – Závodie
ŠBK Šamorín A – Green
Piešťanské Čajočky
BK AŠK Slávia Trnava
ŠBK Šamorín B – White
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
BK Slovan Bratislava
MBK Stará Turá – U2006
BK Slovan Bratislava
MBK Stará Turá – U2006
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
BK Slovan Bratislava
BK AŠK Slávia Trnava
ŠBK Šamorín B – White
ŠBK Šamorín A – Green
Piešťanské Čajočky
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
BK Slovan Bratislava
BK AŠK Slávia Trnava
ŠBK Šamorín B – White
ŠBK Šamorín A – Green
Piešťanské Čajočky
MBK Stará Turá – U2006
BKM Žilina – Závodie
MBK Stará Turá – U2006
BKM Žilina – Závodie
BKM Žilina – Závodie
Piešťanské Čajočky
ŠBK Šamorín B – White
ŠBK Šamorín A – Green
BK Slovan Bratislava
BK AŠK Slávia Trnava
BKM Žilina – Závodie
Piešťanské Čajočky
ŠBK Šamorín B – White
ŠBK Šamorín A – Green
BK Slovan Bratislava
BK AŠK Slávia Trnava
MBK Stará Turá – U2006
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
MBK Stará Turá – U2006
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
BKM Žilina – Závodie
ŠBK Šamorín A – Green
BK Slovan Bratislava
Piešťanské Čajočky
ŠBK Šamorín B – White
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
BKM Žilina – Závodie
ŠBK Šamorín A – Green
BK Slovan Bratislava
Piešťanské Čajočky
ŠBK Šamorín B – White
BK AŠK Slávia Trnava
MBK Stará Turá – U2006
BK AŠK Slávia Trnava
MBK Stará Turá – U2006
BKM Žilina – Závodie
ŠBK Šamorín B – White
Piešťanské Čajočky
BK Slovan Bratislava
BK AŠK Slávia Trnava
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
BKM Žilina – Závodie
ŠBK Šamorín B – White
Piešťanské Čajočky
BK Slovan Bratislava
BK AŠK Slávia Trnava
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
ŠBK Šamorín A – Green
MBK Stará Turá – U2006
ŠBK Šamorín A – Green
MBK Stará Turá – U2006
BK AŠK Slávia Trnava
BKM Žilina – Závodie
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
ŠBK Šamorín A – Green
BK Slovan Bratislava
ŠBK Šamorín B – White
BK AŠK Slávia Trnava
BKM Žilina – Závodie
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
ŠBK Šamorín A – Green
BK Slovan Bratislava
ŠBK Šamorín B – White
MBK Stará Turá – U2006
Piešťanské Čajočky
MBK Stará Turá – U2006
Piešťanské Čajočky
BKM Žilina – Závodie
BK Slovan Bratislava
Piešťanské Čajočky
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
ŠBK Šamorín A – Green
BK AŠK Slávia Trnava
BKM Žilina – Závodie
BK Slovan Bratislava
Piešťanské Čajočky
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
ŠBK Šamorín A – Green
BK AŠK Slávia Trnava
ŠBK Šamorín B – White
MBK Stará Turá – U2006
ŠBK Šamorín B – White
MBK Stará Turá – U2006
ŠBK Šamorín A – Green
BKM Žilina – Závodie
BK AŠK Slávia Trnava
Piešťanské Čajočky
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
ŠBK Šamorín B – White
ŠBK Šamorín A – Green
BKM Žilina – Závodie
BK AŠK Slávia Trnava
Piešťanské Čajočky
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
ŠBK Šamorín B – White
MBK Stará Turá – U2006
BK Slovan Bratislava
MBK Stará Turá – U2006
BK Slovan Bratislava
BKM Žilina – Závodie
MBK Stará Turá – U2006
BK Slovan Bratislava
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
ŠBK Šamorín B – White
BK AŠK Slávia Trnava
Piešťanské Čajočky
ŠBK Šamorín A – Green
BKM Žilina – Závodie
MBK Stará Turá – U2006
BK Slovan Bratislava
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
ŠBK Šamorín B – White
BK AŠK Slávia Trnava
Piešťanské Čajočky
ŠBK Šamorín A – Green
Piešťanské Čajočky
BKM Žilina – Závodie
ŠBK Šamorín A – Green
ŠBK Šamorín B – White
BK AŠK Slávia Trnava
BK Slovan Bratislava
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
MBK Stará Turá – U2006
Piešťanské Čajočky
BKM Žilina – Závodie
ŠBK Šamorín A – Green
ŠBK Šamorín B – White
BK AŠK Slávia Trnava
BK Slovan Bratislava
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
MBK Stará Turá – U2006
MBK Stará Turá – U2006
BK AŠK Slávia Trnava
BK Slovan Bratislava
ŠBK Šamorín A – Green
ŠBK Šamorín B – White
Piešťanské Čajočky
BKM Žilina – Závodie
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
MBK Stará Turá – U2006
BK AŠK Slávia Trnava
BK Slovan Bratislava
ŠBK Šamorín A – Green
ŠBK Šamorín B – White
Piešťanské Čajočky
BKM Žilina – Závodie
BK ŠKP 08 Banská Bystrica