MBK Stará Turá U2009

Tím U2009 v sezóne 2023/24 – staršie žiačky U15

Žiačky U2009 v sezóne 2021/22 – mladšie žiačky

Tím dievčat U2009 v sezóne 2020/2021 – staršie mini

Tím dievčat U2009 v sezóne 2019/2020 – mladšie mini