Venujte 2 % zo svojich daní na podporu basketbalu na Starej Turej

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov môžete rozhodnúť, kam pôjdu Vaše dve percentá z Vašich zaplatených daní. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte náš basketbalový klub a Vaše 2% tak budú použité na užitočnú vec v prospech mladých basketbalistiek na Starej Turej.  Stačí ak vyplníte jeden formulár bez žiadnych výdavkov navyše.
Vyhlasenie 2019 editovateľné
Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov
  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Stiahnite si formulár Vyhlásenia tu.
  3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%  zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2019. V riadku 12 uveďte sumu dane, ktorú za Vás zaplatil zamestnávateľ (je to suma z riadku 24 v Potvrdení o zaplatení dane). V riadku 13 napíšte 2%  z tejto sumy zaokrúhlené na eurocenty nadol. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. V riadku 14 uvediete dátum z riadku 26 v Potvrdení o zaplatení dane, v prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vyhlásenie podáva.
  4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
  5. Obidve tlačivá doručíte miestne príslušnému správcovi dane podľa Vášho trvalého bydliska do 30.04.2020. Adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost .

Ďakujeme za Vašu podporu

MBK Stará Turá

Pridaj komentár