Hráčky MBK začínajú opäť s tréningom

Klub MBK Stará Turá na stretnutí trénerov a vedenia klubu rozhodol, že v súlade s Usmernením k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk zaháji od 4.5.2020 tréningový proces na vonkajších športoviskách.

Cieľom je využiť najbližšie 4 týždne na zlepšenie kondičných schopností hráčok, doplnenie základných zručnosti v činnostiach jednotlivca a pripraviť sa na pokračovanie basketbalových súťaží, ktoré SBA plánuje oznámiť v najbližšom čase.

Tréningové plány jednotlivých tréningových skupín budú zamerané na silové, rýchlostné a koordinačné cvičenia, základné basketbalové činnosti a streľbu.

Tréningová činnosť sa zaháji v 5 tréningových skupinách podľa ročníkov a bude prebiehať 3-4 krát týždenne. Pri organizovaní tréningového procesu budú tréneri dodržiavať ustanovenia nariadenia UVZ, ktoré si môžete prečítať tu. Ide predovšetkým o nasledovné podmienky :

  1. Trénuje max 5 osôb + tréner na ploche 30x30m /na ploche UT môžu trénovať 2 skupiny/
  2. Tréning je bez účasti verejnosti, trénujúci sú bez rúšok
  3. Dezinfekcia rúk – k dispozícii počas tréningu, dezinfekcia pomôcok po tréningu
  4. Tréner vedie záznam o tréningovej jednotke – zoznam osôb, dátum a čas na tréningu
  5. Využívanie WC vo vnútorných priestoroch len v mimoriadnej situácii, využívanie šatní nie je dovolené

Pri tréningovej činnosti bude klub využívať nasledovné vonkajšie priestory :

  • Ihrisko s Umelou trávou na štadióne
  • Mestské športové ihrisko na Hurbanovej ulici
  • Iné tréningové plochy
Využitie vonkajších priestorov 2020 v2

Pridaj komentár