Prípravný turnaj kadetiek už tento víkend

MBK Stará Turá zorganizuje prípravný turnaj pre dievčatá U2004 s účasťou tímov Starej Turej, Trnavy, Slovana BA a Piešťan v termíne 12.-13.12. 2020.

Turnaj je možné sledovať na youtube – https://youtu.be/2JEje6r2lgc

Náš klub dokáže zabezpečiť, aby pri organizácii športového podujatia boli splnené požiadavky kladené na športové podujatia zo strany UVZ v súlade s vyhláškou č.27 z 24.11.2020, pričom pre  všetkých účastníkov zabezpečíme testovanie antigénovými testami.

Pred turnajom sa vykoná testovanie tímov

08 40 – organizátori, stolík, rozhodcovia
09 00 – Stará Turá
09 20 – Slovan BA
10 00 – Piešťany
10 20 – Trnava

Na turnaji sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré majú negatívny test / nie starší ako 12 hodín/. Test je platný po oba dni. Maximálny počet osôb v tíme na testovanie je 20. Turnaj sa uskutoční bez účasti divákov. Zo Športovej haly na štadióne pripravujeme aj videostream. Linky budú zverejnené na FB stránke klubu.

Turnaj kadetky U2004 – U17 sa koná v hale na štadióne. Hrá sa 4×8 minút podľa pravidiel SBA.

Ďalší víkend 19.-20.12.2020 sa uskutoční turnaj junioriek + 1.ligy žien za účasti tímov zo Žiliny, Nitry a Bratislavy /Slovan + Dubček/ . O podrobnostiach budeme ešte informovať.

Opatrenia, ktoré je potrebné počas turnajov dodržiavať :

 • vstup do priestorov športovej haly umožniť len osobám, ktoré disponujú negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID -19 nie starším ako 12 hodín,
 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, toto opatrenie sa nevzťahuje na osoby pri výkone športovej činnosti,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov /lopty/,
 • používať pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky
 • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • platí zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  • osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • partnerov,
  • osoby vykonávajúce športovú činnosť,
 • podujatie sa uskutoční bez účasti obecenstva,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, spravidla počas hracej prestávky/ ,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí /účastníci za zaregistrujú pri vstupe do prezenčných hárkov a pri opustení podujatia sa z hárku vyškrtnú/ .

Pridaj komentár