MBK sa pripravuje na novú sezónu

V piatok 23.6.2023 sa tréneri a funkcionári klubu stretli na pracovnej porade, kde okrem vyhodnotenia ubehnutej sezóny riešili aj zámery v nadchádzajúcej sezóne 2023/2024.

Po krátkom vyhodnotení, ktoré väčšinou vyznelo pozitívne, a kde tréneri zhodnotili pokrok svojich zverenkýň v uplynulej sezóne, sme sa rozlúčili s trénerom Marekom Juríkom, ktorý náš klub po 2 rokoch opúšťa. Trénerovi Juríkovi ďakujeme za odvedenú prácu a želáme mu veľa úspechov na novej pracovnej pozícii. Na jeho miesto prichádza nová posila z východu Slovenska, angažovaný mladý tréner z nastupujúcej generácie Radovan Kolesár. V minulej sezóne sme ho mohli vidieť na lavičke CBK Košice u tímu U23 a v BA Čaňa u tímu U17 alebo u družstiev chlapcov. Tréner R. Kolesár absolvoval FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2018 v študijnom programe trénerstvo a učiteľstvo TV.

MBK Stará Turá a BA Spartak Myjava prihlásia do súťaží SBA v hracom období 2023/2024 nasledovné tímy :

  • juniorky U19 – dievčatá r. narodenia 2005 a 2006 povedie v súťaži tréner T. Kačmarik s asistentom J. Vandlíkom
  • kadetky U17 – dievčatá r. narodenia 2007 a 2008 povedie v súťaži trénerka T. Ribakovs s trénerom O. Haviarom, ktorý je súčasne asistentom trénera v tíme Piešťanských Čajok
  • staršie žiačky U15 – dievčatá r. narodenia 2009 a 2010 povedie v súťaži tréner R . Kolesár s asistentkou N. Kontinovou
  • žiačky U14 – dievčatá r. narodenia 2010 s pendlujúcimi 2011 povedie v súťaži tréner R . Kolesár
  • mladšie žiačky U13 – dievčatá r. narodenia 2011 s pendlujúcimi 2012 povedie na Myjave v súťaži tréner T. Mihaljevič
  • 1 až 2 tímy v kategórii staršie mini U12 – dievčatá r. narodenia 2012 a mladšie a 2 tímy v kategórii mladšie mini U11 – dievčatá r. narodenia 2013 a mladšie. V týchto kategóriách sa budú dievčatám venovať tréneri D. Oslejová, J. Čomajová, M, Kobelárová, T. Ribakovs, T. Kačmarik a R. Kolesár .
    Náš klub bude aj v nadchádzajúcej sezóne pôsobiť v nadnárodnej súťaži EGBL s dvomi tímami v kategóriách U18 a U15.

Tréningové skupiny dievčat budú vytvorené podľa jednotlivých výkonnostných skupín tak, aby sme zabezpečili kvalitný tréningový proces pre všetky hráčky. Niektoré tréningy dievčat U19 budú prebiehať aj v piešťanskej Diplomat Aréne. Dohľad nad tréningovým procesom a metodické vedenie trénerov bude mať na starosti hlavný tréner Piešťanských Čajok Peter Jankovič.

Tréningový proces zaháji náš klub od 7.8.2023, tradičné kondičné sústredenie tímov prebehne 14.-18.8. v Tábore Podvišňové. Od konca augusta sa začne aj herná príprava tímov. Zúčastníme sa turnajov v Olomouci, Ostrave, Kyjove, Brne a prípadne ďalších. Plánujeme v septembri v každej kategórii usporiadať aj domáci turnaj.

Počas školského roku sa budeme venovať aj krúžku basketbalu na prvom stupni Základne školy.

Hráčkam aj trénerom želáme aby si v júli dobre oddýchli a mohli v auguste s chuťou a elánom vstúpiť opäť do basketbalového kolotoča.

Pridaj komentár