PRÍPRAVNÉ ZÁPASY U12 a U13

Po minulotýždňovom úspešnom turnaji kadetiek MBK Stará Turá zorganizuje ďalšie prípravné stretnutia, tentoraz pre pre dievčatá U2008 a U 2009. Počítame s účasťou tímov Starej Turej, Slovana BA a CBK Košice. Turnaj sa uskutoční 15.-16.5.2021 v Športovej hale na štadióne.

Turnaj sa koná v súlade s vyhláškou UVZ SR č.203/2021. Na turnaji sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré majú negatívny test / nie starší ako 12 hodín/. Test je platný po oba dni. Test je možné nahradiť dokumentom podľa §7 vyhlášky /očkovanie, prekonanie ochorenia Covid-19/ . https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_203.pdf
Zápasy sa uskutočnia bez účasti divákov. Zo zápasov pripravujeme aj videostream. Linky budú zverejnené na FB stránke klubu.

Prípravné zápasy 15.-16.5.2021 – U12/13

DátumTímyČas/VýsledokSúťažMiesto zápasu


Prípravné zápasy, 2020/2021Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2020/2021Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2020/2021Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2020/2021Mestská športová hala

Opatrenia, ktoré je potrebné počas turnajov dodržiavať :

 • vstup do priestorov športovej haly umožniť len osobám, ktoré disponujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID -19 nie starším ako 12 hodín. Test je možné nahradiť dokumentom podľa §7 vyhlášky /očkovanie, prekonanie ochorenia Covid-19,
 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami, toto opatrenie sa nevzťahuje na osoby pri výkone športovej činnosti,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov /lopty/,
 • používať pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky
 • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • platí zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  • osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • partnerov,
  • osoby vykonávajúce športovú činnosť,
 • podujatie sa uskutoční bez účasti obecenstva,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, spravidla počas hracej prestávky/ ,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí /účastníci za zaregistrujú pri vstupe do prezenčných hárkov a pri opustení podujatia sa z hárku vyškrtnú/ .

Pridaj komentár