Pokuta namiesto pochvaly

Dnes rozhodla Hracia komisia SBA v disciplinárnom konaní o udelení pokuty vo výške 250 EUR družstvu junioriek MBK Stará Turá /klubu SBZ Piešťanská Čajky/ za nerešpektovanie poriadkov SBA, pokynov a smerníc orgánov SBA v zápase Slovenského pohára proti Šamorínu. Hlavným problémom na tomto zápase bola nedisciplinovanosť divákov, z ktorých značná časť nepoužila rúška.

Hracia komisia tak reagovala na podnet klubu zo Šamorína, ktorý vzniesol až 8 obvinení proti organizátorovi podujatia /pre rozsiahlosť krátené/ :

1. Pri vstupe do budovy nikto nekontroloval OP režim, nebol žiadny doklad (zoznam účastníkov hromadného podujatia) kde sa mali ľudia zapísať a deklarovať či sú zaočkovaní alebo prekonali ochorenie

2. Pri rozcvičovaní ako aj počas zápasu bolo v priestore haly zbytočne veľa ľudí a z nich nikto nemal rúško a ani respirátor.

3. Ľudia sa prechádzali na palubovke  bez respirátora aj počas rozcvičky pred zápasom. Dole sedeli pol metra od autovej čiary ľudia bez respirátirátoru

4. Cesta do šatní bola cez vchod kde chodili aj diváci. Sprchy boli spoločné aj s inými ľuďmi.

5. V polčase na palubovke behali ľudia z hľadiska a hádzali na kôš. Deti  hádzali na kôš s loptami čo sa aj hrá.

6. Posielame vám, link na zápasu. Obe balkóny boli plné ľudí, tak isto fotky zo zápasu nájdete tu:

7. Následky tohto nezodpovedného správania a prístupu Starej Turej mali za následok, že družstvo žien ŠBK Šamorín je v karanténe. Do dnešného dňa má 2 hráčky pozitívne.

8. Nebola to prvá skúsenosť nášho klubu s klubom Stará Turá, v oboch zápasoch U17 a ako aj U15 mali nezrovnalosti v papieroch pri deklarovaní očkovania, prekonania a testovania vlastných hráčok.

Nášmu klubu nebol poskytnutý primeraný priestor na vyjadrenie, naše otázky na ozrejmenie HK odbila ako irelevantné a ponechala bez odpovede.

Aj keď vo veci rúšok mal náš súper pravdu, určite stačilo pred alebo počas zápasu na toto poukázať a organizátori by vec vyriešili k všeobecnej spokojnosti. Musíme si dať na to v budúcnosti pozor a aj týmto vyzývame fanúšikov a ostatných účastníkov našich zápasov aby dodržiavali hygienické pravidlá.

Voči ostatným obvineniam súpera, ktoré hraničia s ohováraním, sa však musíme dôrazne ohradiť aspoň týmto spôsobom. Klub ich okomentoval nasledovne :

  1. Žiadny zoznam divákov na stretnutí sme neviedli, platná Vyhláška UVZ také niečo v danom prípade nevyžaduje. Stav OP u pravidelných divákov je nám známy a u neznámych si stav overujeme. Na zápase boli všetci účastníci v režime OP.
  2. Povolená kapacita na zápase nebola prekročená, neboli dodržané ustanovenia o prekrytí dýchacích ciest. ŠBK Šamorín sa za toto ospravedlňujeme, privítali by sme ak by nás to upozornil pred zápasom alebo najneskôr počas zápasu a nie až týždeň po zápase, kedy túto situáciu nevieme napraviť.
  3. V priestoroch v blízkosti palubovky sa nepohybovali nepovolané osoby, len hráčky, tréneri a doprevádzajúce osoby.
  4. Takáto situácia môže v nižšej súťaži nastať, nevidíme však v tomto prípade žiadne porušenie pravidiel
  5. Počas polčasovej prestávky a neprítomnosti družstiev na ihrisku boli na palubovke deti, ktoré mali k dispozícii vlastné lopty. Hracia lopta bola v úschove rozhodcov.
  6. Na balkónoch bolo 31 divákov a obsluha kamery.
  7. Je nám ľúto, že 2 hráčky ŠBK Šamorín boli pozitívne testované na Covid. Prajeme im skoré vyzdravenie. Odmietame obvinenie ŠBK Šamorín, že je to naším zavinením. To, že na zápase viacero osôb nemalo rúška však nemôže ŠBK Šamorín uvádzať ako jedinú a preukázateľnú príčinu ochorenia svojich hráčok, na to nemá dôkazy a v tejto rovine to vnímame ako hrubé osočovanie.
  8. Žiadame o zdokladovanie obvinenia, uvedeného v tomto bode. Je nám známa len jedna situácia, ktorá nastala v Šamoríne pri zápase kadetiek č.41 dňa 29.1.2022.  V tomto prípade na oficiálnom zázname o testovaní / očkovaní členov družstva MBK Stará Turá bol uvedený nesprávny dátum o prekonaní Covidu / v kalendárnom roku prekonala Covid 2x/. Rozhodcovia pri jeho kontrole hráčku zo súpisky vyškrtli a hráčka L. Mudranincová musela opustiť halu napriek tomu, že predložila doklad o prekonaní s korektným dátumom. Na odvetný zápas 30.1.2022 už hráčka riadne nastúpila.  

ŠBK Šamorín námietky nezaslal v lehote 48 hodín, nezaslal námietky súperovi a námietky nepodpísali oprávnené osoby.

Keďže náš tím 4.2.2022, 2 dni po zápase, odlietal na turnaj do Rigy, pred odchodom na letisko sa celý tím opäť testoval, všetci s negatívnym výsledkom.

Po úžasnom výkone našich dievčat v Rige a návrate na Slovensko sa však tento týždeň situácia radikálne zmenila. Okrem pokuty sa dočkali aj pozitívnych testov, včítane trénerov, a tak je teraz väčšina v karanténe. Prajeme im skorý návrat na palubovky.

Pridaj komentár