Podporte náš klub poukázaním 2% dane

Vážení fanúšikovia, podporovatelia a priaznivci basketbalového klubu MBK Stará Turá.
Ďakujeme Vám, že ste v minulosti podporili náš klub. I vďaka Vám sme sa mohli na vysokej športovej odbornej úrovni venovať výchove mladých basketbalistiek.

V priebehu najbližších dní sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2%  Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona o dani z príjmov. Občianske združenie MBK Stará Turá v zmysle zákona môže prijímať uvedené 2% a použiť finančné prostriedky na podporu a rozvoj športu. Obraciame sa na Vás, ako aj na právnické osoby, s prosbou o poukázanie 2 % svojej  už zaplatenej dane pre náš športový klub.

Ak sa rozhodnete podporiť basketbalový klub MBK Stará Turá  uvedenými 2%  je potrebné vykonať:

  1. Fyzické osoby, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov, následne vyplnia Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane  na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu – viď nižšie.
    K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad.
  2. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé, vyplnia „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“  priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov. Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky. 
  3. Vyplňované údaje nášho klubu :
    IČO: 34011501
    Obchodné meno: MESTSKÝ BASKETBALOVÝ KLUB STARÁ TURÁ

Dúfame, že administratívne úkony Vás neodradia a podporíte tak MBK Stará Turá, za čo Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

Miloš Minarech, predseda MBK Stará Turá

 

Vyhlasenie-na-rok-2024-edit-MBK

Tlačivo môžete vyplniť a stiahnuť tu

Pridaj komentár