MBK Stará Turá U2013

Tím U2013 – v sezóne 2023/2024 sa doplní o niektoré hráčky U2012 a nastupuje mimo súťaž