Podpora

Klub pracuje s finančnou podporou Mesta Stará Turá