Vzdelávanie trénerov MBK

V dňoch 14.11. a 15.11. sa uskutočnilo trénerské stretnutie zamerané na zvyšovanie kvalifikácie trénerov nášho klubu v rámci koncepcie rozvoja, prijatej pre túto sezónu. Hlavný metodík klubu Rišo Kucsa predniesol  trénerom viaceré nové poznatky. Predmetom stretnutia bolo aj zhodnotenie prebiehajúcej sezóny, analýza priebehu tréningového procesu a zmien v rámci jednotlivých tímov klubu.

Nosnou témou prvého dňa bola streľba. Zamerali sme sa hlavne na techniku a metodiku učenia. Po pár základných informáciách sme sa presunuli do telocvične kde nás už čakalo družstvo kadetiek a preniesli sme všetky teoretické poznatky do praxe. Rišo nám ozrejmil detaily  metodiky výuky techniky streľby a ukázal nám aj zopár nových cvičení, ktoré môžeme využívať na tréningoch.

Vo štvrtok bolo našim predmetom herná kombinácia “hoď a bež” a s tým spojený spacing. V tento deň si Rišove cvičenia vyskúšali dievčatá starších žiačok, ktoré boli najskôr z jeho prítomnosti trocha nervózne ale postupne sa dostali do tempa.

Veľká vďaka patrí hlavne Rišovi, ktorý nás naučil opäť niečo nové, a tiež družstvám kadetiek a starších žiačok.

Tatiana Moravčíková

Na vzdelávaní trénerov sa zúčastnili :

Martin Sýkora – tréner žien a kadetiek, tréner IČJ

Michal Kubala – tréner starších žiačok

Tomáš Mihaljevič – tréner mladších žiačok a starších minižiačok

Milan Šustík – tréner mladších minižiačok

Katarína Šustíková – asistent trénera kadetiek

Jozef Vandlík – asistent trénera starších žiačok

Erika Nedorostová – asistent trénera mladších žiačok

Tatiana Moravčíková –  asistent trénera starších minižiačok, videoanalytyk

Naďa Kontinová – asistent trénera mladších minižiačok

 

 

 

Pridaj komentár