Prípravné turnaje sa rozbiehajú

MBK Stará Turá sa rozhodol v tejto zložitej epidemiologickej situácii po dlhej prestávka usporiadať pre naše tímy rad basketbalových turnajov. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva umožnila od 27.11.2020 usporiadať športové podujatie za podmienky, že všetci účastníci budú mať negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 12 hodín. Rozhodli sme sa túto možnosť využiť a za prísnych opatrení zorganizovať turnaj pre dievčatá U2009 a U2007. Na turnaj sa prihlásili tímy z Trnavy, Serede a Nitry, ktoré tiež privítali možnosť, zahrať si po 8 týždňoch opäť basketbal. Turnaje sa uskutočnia bez účasti divákov. Zo Športovej haly na štadióne pripravujeme aj videostream. Linky budú zverejnené na FB stránke klubu.

Turnaj st. mini 2009 – U12 sa koná v hale na štadióne. Hrá sa 4×8 minút podľa pravidiel SBA.

Sobota 5.12.2020
10 20 Stará Turá – Trnava
12 30 Trnava – Nitra
14 40 Stará Turá – Nitra

Nedeľa 6.12.2020
10 00 Stará Turá – Nitra
12 20 Trnava – Nitra
14 40 Stará Turá – Trnava

Turnaj žiačky 2007 – U14 sa koná v hale ŠCP. Hrá sa 4×8 minút podľa pravidiel SBA.

Sobota 5.12.2020
11 20 Stará Turá – Sereď
13 45 Trnava – Sereď
16 00 Stará Turá – Trnava

Nedeľa 6.12.2020
11 00 Stará Turá – Trnava
13 20 Trnava – Sereď
15 40 Stará Turá – Sereď

Ďalší víkend 12.-13.12.2020 sa uskutoční turnaj kadetiek U2004 za účasti tímov z Piešťan, Trnavy, Serede a možno aj B. Bystrice. O týždeň neskôr 19.-20.12.2020 sa uskutoční turnaj junioriek U2002. O podrobnostiach budeme ešte informovať.

Opatrenia, ktoré je potrebné počas turnajov dodržiavať :

 • vstup do priestorov športovej haly umožniť len osobám, ktoré disponujú negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID -19 nie starším ako 12 hodín,
 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, toto opatrenie sa nevzťahuje na osoby pri výkone športovej činnosti,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov /lopty/,
 • používať pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky
 • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • platí zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  • osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • partnerov,
  • osoby vykonávajúce športovú činnosť,
 • podujatie sa uskutoční bez účasti obecenstva,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, spravidla počas hracej prestávky/ ,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí /účastníci za zaregistrujú pri vstupe do prezenčných hárkov a pri opustení podujatia sa z hárku vyškrtnú/ .

Pridaj komentár