Prípravné zápasy žiačok a starších mini

aktualizované 24.4.2021

Po minulotýždňovom turnaji kadetiek MBK Stará Turá zorganizuje ďalšie prípravné stretnutia tentoraz pre pre dievčatá U2007 a U 2009. Počítame s účasťou tímov Starej Turej, Slovana BA, Slávie Trnava a Ivanky p/D v termíne 24.-25.4. 2021. Turnaj sa uskutoční v Športovej hale na štadióne.

Zápasy je možné sledovať online na youtube tu

Náš klub dokáže zabezpečiť, aby pri organizácii športového podujatia boli splnené požiadavky kladené na športové podujatia zo strany UVZ v súlade s vyhláškou č.186/2021.Na turnaji sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré majú negatívny test / nie starší ako 12 hodín/. Test je platný po oba dni. Zápasy sa uskutočnia bez účasti divákov. Zo zápasov pripravujeme aj videostream. Linky budú zverejnené na FB stránke klubu.

Hrá sa 4×8 minút podľa pravidiel SBA. V kategórii U2007 môže každá hráčka nastúpiť v 3 štvrtinách, v kategórii U 2009 môže nastúpiť maximálne v 2 štvrtinách.

Prípravné zápasy 24.-25.4.2021

DátumTímyČas/VýsledokSúťažSezónaMiesto zápasu


Prípravné zápasy, 2020/20212020/2021Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2020/20212020/2021Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2020/20212020/2021Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2020/20212020/2021Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2020/20212020/2021Mestská športová hala

Ďalší víkend plánujeme usporiadať turnaj pre dievčatá U 2002 . O podrobnostiach budeme ešte informovať.

Opatrenia, ktoré je potrebné počas turnajov dodržiavať :

 • vstup do priestorov športovej haly umožniť len osobám, ktoré disponujú negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID -19 nie starším ako 12 hodín,
 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, toto opatrenie sa nevzťahuje na osoby pri výkone športovej činnosti,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov /lopty/,
 • používať pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky
 • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • platí zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  • osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • partnerov,
  • osoby vykonávajúce športovú činnosť,
 • podujatie sa uskutoční bez účasti obecenstva,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, spravidla počas hracej prestávky/ ,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí /účastníci za zaregistrujú pri vstupe do prezenčných hárkov a pri opustení podujatia sa z hárku vyškrtnú/ .