Michal Kubala sa po 3 ročnej prestávke vracia do MBK

V pondelok 17.6.2024 sa tréneri a funkcionári MBK Stará Turá, BA Spartak Myjava a Piešťanských Čajok stretli na pracovnej porade v Starej Turej, kde okrem vyhodnotenia ubehnutej sezóny riešili aj zámery v nadchádzajúcej sezóne 2024/2025. Stretnutia sa zúčastnili : M. Nerád, B. Borovičková, T. Horký, M. Minárech, P. Jankovič, T. Kačmarik, T. Mihaljevič, J. Vandlík, T. Ribakovs, E. Nedorostová, R. Kolesár, D. Oslejová, O. Haviar, M. Kubala, P. Kucharek, J. Čomajováa a M. Kolesárová. Prešli si spoločne nasledovné body :

1) Zhodnotenie sezóny – tréneri jednotlivých tímov + hodnotenie perspektívnych hráčok
2) Vyhlásenie súťaží SBA 2024/25 – informácie o zmenách
3) Metodika tréningového procesu – systém a implementácia
4) Tréneri na sezónu 2024/25 – úlohy
5) Tréningový proces – harmonogram a tvorba tréningových skupín
6) Dresy, pomôcky, vybavenie
7) Príprava pred sezónou + prípravné turnaje

Naše ciele boli v aktuálnej sezóne orientované do 2 oblastí :

 1. Naplnenie členskej základne
 2. Dosiahnutie výkonnostného rastu hráčok

V rámci dosiahnutia cieľa naplnenia členskej základne bolo potrebné:

 • Zabezpečiť stabilitu kádra a dostatočný počet dievčat v tímoch U19, U17, U15, U14, U12 a U11 a úspešne pôsobiť v súťaži SBA bez toho, aby sme museli odriekať zápasy pre nízky počet hráčok .
 • Zabezpečiť postupný nábor nových hráčok do klubu, aby sme v ďalšom hracom období mohli pokračovať v práci s jednotlivými tímami a súčasne dokázali postaviť nový tím v najnižšej kategórii.

V rámci dosiahnutia cieľa výkonnostného rastu hráčok bolo úlohou:

 • V maximálnej možnej miere využívať jednotnú klubovú metodiku pri výchove hráčok a uľahčiť prechod hráčok do vyšších kategórií.
 • Zabezpečiť vysokú motiváciu hráčok a disciplínu  pri plnení tréningových úloh, dochádzke ako aj v zápasovom nasadení.
 • Dosiahnuť vytýčené výkonnostné ciele v jednotlivých súťažiach s tým, aby do zápasov bol zapojený čo možno najväčší počet hráčok.
 • V spolupráci s trénermi PNC dosiahnuť pravidelné začleňovanie mládežníckych hráčok do tímu Čajok.

V Slovenských súťažiach sme mali stanovené ciele / ktoré sa nám aj väčšinou podarilo naplniť – červene/ :

 1. V záverečnom Play – off extraligy žien náš tím postúpi do finále súťaže a bude v ňom úspešný
 2. Náš tím bude úspešný vo finále Slovenského pohára
 3. Tím U19 bude úspešný a postúpi do F4 súťaže U23 a U19, v súťaži U19 skončí do 3. miesta
 4. Tím U17 MS dosiahne pozitívnu bilanciu výhier v súťaži
 5. Tím U15 postúpi do nadstavbovej časti súťaže a v záverečnom turnaji F8 skončí do 6. miesta / tím skončil na 7. mieste/
 6. Tím U14 postúpi na MSR a v záverečnom turnaji skončí do 4. miesta / tím sa neprebojoval na MSR/
 7. Tím U13 postúpi na MSR.
  Pre mladšie tímy neboli stanovené výkonnostné ciele, nakoľko nejde o prioritu klubu

V nadnárodných súťažiach sme až na jeden stanovené ciele všetky naplnili alebo aj prekročili:

 1. V Alpe Adria Cupe postúpi náš tím do finále súťaže
 2. V súťaži Československého pohára sa náš tím prebojuje do finále.
 3. V súťaži ECW sa družstvo Čajok kvalifikuje do nadstavbovej časti súťaže.
 4. V súťaži EGBL U18  sa tím kvalifikuje na finálový turnaj F4 súťaže
 5. V súťaži EGBL U15  tím dosiahne aspoň 3 víťazstvá počas 3 turnajov a neskončí na poslednom mieste.

Všetkým, ktorí prispeli k úspešnej sezóne 2023/24, patrí veľká vďaka.

Následne sme sa venovali nadchádzajúcej sezóne. K trénerskému tímu sa opäť po 3 rokoch pripojí aj úspešný tréner našich družstiev z minulého obdobia Michal Kubala, ktorý z rodinných dôvodov posledné 3 roky pauzoval.

Trénerský tím pre budúcu sezónu tak bude pracovať v nasledujúcej 13-člennej zostave:

 1. P. Jankovič                  – šéftréner klubu a zodpovedný za tvorbu hernej metodiky a jej implementáciu v tímoch U23 a U17, zodpovedný za vzdelávanie trénerov, hlavný tréner extraligového tímu
 2. T. Kačmarik                 – vedúci tréner mládeže, zodpovedný za implementáciu a dodržiavanie metodiky v kategóriách U15 a nižšie, zodpovedný za organizáciu dopoludňajších tréningov, hlavný tréner U17 a U13
 3. O. Haviar                     – zodpovedný za metodiku kondičnej a silovej prípravy, hlavný tréner U23, asistent trénera extraligového tímu
 4. R. Kolesár                    – zodpovedný za nábor a spoluprácu so ZŠ Stará Turá a okolie, hlavný tréner U15/U14 a U11
 5. T. Mihaljevič               – hlavný tréner U12 MY
 6. D. Oslejová                 – zodpovedná za nábor Myjava, hlavný tréner U11 MY /U10 MY
 7. T. Ribakovs                 – organizátor krúžkovej činnosti, asist. trénera U12 MY a U11
 8. M. Kubala                   – asistent trénera U23
 9. D. Vandlík                   – asistent trénera U17, zodpovedný za dopravu
 10. E. Nedorostová          – asistent trénera U15
 11. M. Kolesárová            – asistent trénera U14
 12. J. Čomajová                – asistent trénera U11 MY a U10 MY
 13. P. Kucharek                – asistent trénera U13

V hracom období 2024/2025 prihlásime do súťaží SBA nasledovné mládežnícke tímy :

 • juniorky U23 – dievčatá r. narodenia 2002 a mladšie
 • kadetky U17 – dievčatá r. narodenia 2008 a mladšie
 • staršie žiačky U15 – dievčatá r. narodenia 2010 a mladšie
 • žiačky U14 – dievčatá r. narodenia 2011 a mladšie
 • mladšie žiačky U13 – dievčatá r. narodenia 2012 a mladšie
 • staršie minižiačky U12 MY – dievčatá r. narodenia 2013 a mladšie
 • mladšie minižiačky U11 MY – dievčatá r. narodenia 2014 a mladšie
 • mladšie minižiačky U11 STT – dievčatá r. narodenia 2014 a mladšie
 • tím U10 bude zapojený do súťaže mikroligy od januára 2025
 • Náš klub bude aj v nadchádzajúcej sezóne pôsobiť v nadnárodnej súťaži

Celkovo 10 tréningových skupín dievčat bude vytvorených podľa jednotlivých výkonnostných skupín tak, aby sme zabezpečili kvalitný tréningový proces pre všetky hráčky. Niektoré tréningy dievčat U23 budú prebiehať aj v piešťanskej Diplomat Aréne. Jedna tréningová skupiny bude absolvovať aj prípravu v ranných hodinách. Tréningový proces budeme organizovať okrem Piešťan, Starej Turej a Myjavy aj v Bzinciach pod Javorinou a v Krajnom.

treningovy-proces-snimka-2

Tréningový proces zaháji náš klub od 5.8.2024, tradičné kondičné sústredenie tímov prebehne 12.-16.8. v Tábore Podvišňové pre tímy U12 – U17. Pre mladšie dievčatá do 10 rokov v rámci náboru organizujeme basketbalový kemp v termíne 5.-9.8. na štadióne v Starej Turej, na ktorom sa zúčastní cca 40 perspektívnych hráčok. Tímy U11 začnú svoj tréningový proces od 12.8., U10 a prípravka začne v septembri.

Od konca augusta sa začne aj herná príprava tímov. Zúčastníme sa turnajov v Brne, Ostrave, Kyjove a prípadne ďalších. Plánujeme v septembri v každej kategórii usporiadať aj domáci turnaj.

Počas školského roku sa budeme venovať aj krúžku basketbalu na prvom stupni Základne školy.

Hráčkam aj trénerom želáme aby si v júli dobre oddýchli a mohli v auguste s chuťou a elánom vstúpiť opäť do basketbalového kolotoča.

Pridaj komentár