VYHLÁSENIE o poukázaní 2% dane

Vážení fanúšikovia, podporovatelia a priaznivci basketbalového klubu MBK Stará Turá. Ďakujeme Vám, že ste v minulosti podporili náš klub. I vďaka Vám sme sa mohli na vysokej športovej odbornej úrovni venovať výchove mladých basketbalistiek.

V priebehu najbližších dní sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2%  Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona o dani z príjmov. Občianske združenie MBK Stará Turá v zmysle zákona môže prijímať uvedené 2% a použiť finančné prostriedky na podporu a rozvoj športu. Obraciame sa na Vás, ako aj na právnické osoby, s prosbou o poukázanie 2 % svojej  už zaplatenej dane pre náš športový klub.

Ak sa rozhodnete podporiť basketbalový klub MBK Stará Turá  uvedenými 2%  je potrebné vykonať:

  1. Fyzické osoby, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, následne požiadajú svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „POTVRDENIE o zaplatení dane“. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2%  z Vašej zaplatenej dane a následne vyplniť „VYHLÁSENIE“ o poukázaní sumy pre MBK Stará Turá podľa predtlače ( v prílohe č.1). Obe tieto tlačivá, teda „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie“ doručte do 30.apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  2. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé, v tlačive daňovom priznaní vyplnia kolonku „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ podľa predtlače  a odovzdajú daňové priznanie na daňový úrad podľa svojho bydliska do 31.marca 2019.

Dúfame, že administratívne úkony Vás neodradia a podporíte tak MBK Stará Turá, za čo Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

Miloš Minarech.

predseda MBK Stará Turá

 

Vzor tlačiva :

Vyhlasenie 2019 editovateľné

 

Vyhlasenie 2019 stiahnuť tu

Príloha – poučenie stiahnuť tu

 

 

Pridaj komentár