Turnaj kadetiek U17 už tento víkend

MBK Stará Turá zorganizuje po úspešnom turnaji starších žiačok minulý týždeň prípravný turnaj pre dievčatá v kategórii kadetky U2005  s účasťou tímov Starej Turej, Slovana BA, CBK Košice, Trnavy a Ivanky p/D v termíne 10.-12.9. 2021. Turnaj  sa koná v ŠC Priemyslovka, piatkové zápasy sa odohrajú v ŠH na štadióne.

Náš klub dokáže zabezpečiť, aby pri organizácii športového podujatia boli splnené požiadavky kladené na športové podujatia zo strany UVZ. Testovanie ani očkovanie účastníkov sa nevyžaduje – Stará Turá je zaradená v stupni ostražitosti /oranžová / Covid automatu. Účasť divákov je dovolená v rozsahu do 25 osôb na jeden tím.

Fotogaléria z turnaja tu

Turnaj kadetky 10.-12.9.2021

PozTímPoč. záp.VýhraPrehraDalDostalBODY
14402981858
24222222286
34222312366
44131932475
54132262745

Opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať :

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami, toto opatrenie sa nevzťahuje na osoby pri výkone športovej činnosti,
 • vykonávať častú /minimálne raz za 4 hodiny/ dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov /lopty/,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky
 • zverejniť na viditeľnom mieste /nástenka pri vchode/ oznam s informáciami o povinnostiach:
  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • platí zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  • osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • partnerov,
  • osoby vykonávajúce športovú činnosť,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov /pravidelne nie menej ako raz za 2 hodiny otvoriť okná na min. 10 minút, spravidla počas hracej prestávky/ ,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí /účastníci za zaregistrujú pri vstupe do prezenčných hárkov a pri opustení podujatia sa z hárku vyškrtnú/.

Pridaj komentár