Arbitrážna komisia zrušila pokutu nášmu klubu

Ako sme tu informovali 10. februára 2022, udelila hracia komisia SBA tímu junioriek MBK Stará Turá pokutu na podnet BK Šamorín vo výške 250 EUR za nedodržiavanie hygienických pravidiel divákmi v našej hale počas zápasu Slovenského pohára.

Náš klub nespochybnil nedisciplinovanosť niektorých našich divákov, ohradil sa však voči spôsobu, akým bolo horúcou ihlou ušité disciplinárne konanie voči klubu a nebolo nám umožnené predniesť svoju obhajobu ako aj argumenty k ďalším bodom obvinenia zo strany BK Šamorín.

Keďže v disciplinárnom konaní došlo k viacerým pochybeniam zo strany orgánov SBA, rozhodla 11. 4. 2022 na základe nášho odvolania Arbitrážna komisia SBA, vedená predsedom krajského súdu Bratislava, JUDr. Borisom Tóthom, o zrušení rozhodnutia o udelení pokuty. Toto rozhodnutie je konečné a nie je voči nemu možné odvolanie.

V odôvodnení svojho rozhodnutia Arbitrážna komisia poukázala predovšetkým na chyby orgánov SBA, predovšetkým Hracej komisie ale aj prezidenta SBA, pri výkone svojich kompetencií. Plné znenie rozhodnutia AK SBA nájdete tu.

Klub si teraz na základe tohto rozhodnutia bude u SBA uplatňovať náhradu trov disciplinárneho konania, ktoré nám vznikli. Taktiež zvážime požiadavku na náhradu škody za poškodenie našej dobrej povesti, ktorá nám postupom orgánov SBA, odporujúcim predpisom, vznikla.

Pridaj komentár