Oznámenie o prerušení basketbalových súťaží

Hracia komisia SBA dňa 15.10.2020 rozhodla o prerušení všetkých súťaží okrem extraligy na neurčito. Súťažné stretnutia našich tímov sa tak odkladajú na neurčito.

Pokračujem však v tréningovom procese, ktorý bude prebiehať v skupinách do 6 osôb. Tréneri jednotlivých tímov zorganizujú tréningový proces tak, aby boli dodržané všetky nariadenia ÚVZ SR.

Pre členov nášho klubu platia od dnes až do odvolania v priestoroch MŠA /interiér aj exteriér/ nasledovné pravidlá :

  • V interiéri aj v exteriéri môže športovať v skupinách max po 6 osôb /Extraliga basketbalu môže trénovať bez obmedzenia/
  • Hala musí byť počas celej doby uzamknutá, aby sa zabránilo vstupu nepovolaných osôb.
  • Všetky osoby v priestoroch aj exteriéroch  MŠA okrem športujúcich sú povinné nosiť rúška
  • V hale často /min 2x denne na 20 minút/ a intenzívne vetrať, pravidelne dezinfikovať športové pomôcky
  • Hygienické zariadenia v hale musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
  • Zaistiť pri vstupe do haly dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk, použitie dezinfekcie je povinné pre každú vstupujúcu osobu.
  • V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii a  ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť halu
  • Platí zákaz podávania rúk
  • Pri príchode a odchode z priestorov haly zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami
Rozhodnutie-HK-SBA-C-c.-067-2020-21

Pridaj komentár