Tento víkend turnaje žiačok aj junioriek

Náš klub organizuje po úspešnom turnaji starších žiačok a kadetiek prípravný turnaj pre dievčatá v kategórii žiačky U2008  s účasťou tímov Starej Turej, Slovana BA, CBK Košice, Ružomberka a Nitry a súčasne aj v kategórii junioriek U2003 s účasťou Starej Turej, YA Košice, CBK Košice a Trnavy v termíne 17.-19.9. 2021. Turnaj junioriek sa koná v ŠC Priemyslovka, zápasy žiačok sa odohrajú v ŠH na štadióne.

Pre náš tím U14 to bude zápasová premiéra pod vedením nového trénera M. Juríka. Juniorky už odohrali zápas na turnaji v Ostrave, pre viaceré zranenia však museli z turnaja odstúpiť. Tentoraz sa však počas kadetského turnaja vážne zranil tréner D. Lupták a je otázne, ako to tím zvládne.

MBK Stará Turá dokáže zabezpečiť, aby pri organizácii športového podujatia boli splnené požiadavky kladené na športové podujatia zo strany UVZ. Testovanie ani očkovanie účastníkov sa nevyžaduje – Stará Turá je zaradená v stupni ostražitosti /oranžová / Covid automatu. Účasť divákov je dovolená v rozsahu do 25 osôb na jeden tím.

Okrem turnajov sa začína tento týždeň už aj riadna súťaž kadetiek. Naše dievčatá po náročnom turnaji vycestujú v stredu na zápas do Banskej Bystrice a v nedeľu 19.9. o 12 30 privítajú tohto súpera na domácej palubovke na priemyslovke. Viac info o zápase tu .

Turnaj žiačky U14 – 18.-19.9.2021

DátumTímyČas/VýsledokSúťažMiesto zápasu


Prípravné zápasy, 2021/2022Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2021/2022Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2021/2022Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2021/2022Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2021/2022Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2021/2022Mestská športová hala

Turnaj juniorky 17.-19.9.2021

DátumTímyČas/VýsledokSúťažMiesto zápasu


Prípravné zápasy II, 2021/2022Mestská športová hala


Prípravné zápasy II, 2021/2022Športové centrum Priemyslovka


Prípravné zápasy II, 2021/2022Športové centrum Priemyslovka


Prípravné zápasy II, 2021/2022Športové centrum Priemyslovka


Prípravné zápasy II, 2021/2022Športové centrum Priemyslovka


Prípravné zápasy II, 2021/2022Športové centrum Priemyslovka

Opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať :

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami, toto opatrenie sa nevzťahuje na osoby pri výkone športovej činnosti,
 • vykonávať častú /minimálne raz za 4 hodiny/ dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov /lopty/,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky
 • zverejniť na viditeľnom mieste /nástenka pri vchode/ oznam s informáciami o povinnostiach:
  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • platí zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  • osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • partnerov,
  • osoby vykonávajúce športovú činnosť,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov /pravidelne nie menej ako raz za 2 hodiny otvoriť okná na min. 10 minút, spravidla počas hracej prestávky/ ,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí /účastníci za zaregistrujú pri vstupe do prezenčných hárkov a pri opustení podujatia sa z hárku vyškrtnú/.

Pridaj komentár