Všetky zápasy našich družstiev v sezóne 2020/2021 – súhrn

kliknite na vybraný zápas pre viac info

DátumTímyČas/VýsledokSúťažMiesto zápasu


Turnaj mladšie žiačky 4.-6.9.2020, 2020/2021Mestská športová hala


Turnaj mladšie žiačky 4.-6.9.2020, 2020/2021Mestská športová hala


Turnaj mladšie žiačky 4.-6.9.2020, 2020/2021Mestská športová hala


Turnaj mladšie žiačky 4.-6.9.2020, 2020/2021Mestská športová hala


Turnaj mladšie žiačky 4.-6.9.2020, 2020/2021Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2020/2021


Prípravné zápasy, 2020/2021---


Prípravné zápasy, 2020/2021


Prípravné zápasy, 2020/2021


Prípravné zápasy, 2020/2021


Prípravné zápasy, 2020/2021


Prípravné zápasy, 2020/2021


Prípravné zápasy, 2020/2021


Prípravné zápasy, 2020/2021


Prípravné zápasy, 2020/2021


Prípravné zápasy, 2020/2021


Prípravné zápasy, 2020/2021


Prípravné zápasy, 2020/2021


Prípravné zápasy, 2020/2021


Prípravné zápasy, 2020/2021


Kadetky U17 – Západ, 2020/2021Mestská športová hala


1 Liga ženy a Juniorky U19, 2020/2021Mestská športová hala


1 Liga ženy a Juniorky U19, 2020/2021Mestská športová hala


Staršie mini U12 - skupina Stred, 2020/2021Mestská športová hala


Žiačky U14 - skupina Stred, 2020/2021


Staršie mini U12 - skupina Stred, 2020/2021Mestská športová hala


Žiačky U14 - skupina Stred, 2020/2021


Kadetky U17 – Západ, 2020/2021


mladšie žiačky U13 - skupina Západ, 2020/2021


mladšie žiačky U13 - skupina Západ, 2020/2021


1 Liga ženy a Juniorky U19, 2020/2021---


1 Liga ženy a Juniorky U19, 2020/2021---


Turnaj staršie mini 5.-6.12.2020, 2020/2021Mestská športová hala


Turnaj žiačky 5.-6.12.2020, 2020/2021Športové centrum Priemyslovka


Turnaj staršie mini 5.-6.12.2020, 2020/2021Mestská športová hala


Turnaj žiačky 5.-6.12.2020, 2020/2021Športové centrum Priemyslovka


Turnaj staršie mini 5.-6.12.2020, 2020/2021Mestská športová hala


Turnaj žiačky 5.-6.12.2020, 2020/2021Športové centrum Priemyslovka


Turnaj staršie mini 5.-6.12.2020, 2020/2021Mestská športová hala


Turnaj žiačky 5.-6.12.2020, 2020/2021Športové centrum Priemyslovka


Turnaj kadetky 12.-13.12.2020, 2020/2021Mestská športová hala


Turnaj kadetky 12.-13.12.2020, 2020/2021Mestská športová hala


Turnaj kadetky 12.-13.12.2020, 2020/2021Mestská športová hala


Turnaj kadetky 12.-13.12.2020, 2020/2021Mestská športová hala


Turnaj juniorky 19.-20.12.2020, 2020/2021Mestská športová hala


Turnaj juniorky 19.-20.12.2020, 2020/2021Mestská športová hala


Turnaj juniorky 19.-20.12.2020, 2020/2021Mestská športová hala


Turnaj kadetky 17.-18.4.2021, 2020/2021DIPLOMAT Aréna


Turnaj kadetky 17.-18.4.2021, 2020/2021DIPLOMAT Aréna


Turnaj kadetky 17.-18.4.2021, 2020/2021DIPLOMAT Aréna


Prípravné zápasy, 2020/2021Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2020/2021Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2020/2021Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2020/2021Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2020/2021Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2020/2021Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2020/2021Mestská športová hala


U23 extra, 2020/2021


Prípravné zápasy, 2020/2021Mestská športová hala


U23 extra, 2020/2021


Prípravné zápasy, 2020/2021Mestská športová hala


Prípravné zápasy, 2020/2021Mestská športová hala


U23 extra, 2020/2021


U23 extra, 2020/2021DIPLOMAT Aréna


U23 extra, 2020/2021DIPLOMAT Aréna


U23 extra, 2020/2021DIPLOMAT Aréna


U23 extra, 2020/2021DIPLOMAT Aréna


Play off U23 2021


SBA turnaj U2007, 2020/2021Mestská športová hala


SBA turnaj U2007, 2020/2021Mestská športová hala


Play off U23 2021


Play off U23 2021Mestská športová hala


SBA turnaj U2007, 2020/2021Mestská športová hala


SBA turnaj U2007, 2020/2021Mestská športová hala


SBA turnaje západ U2004, 2020/2021


SBA turnaj U2008, 2020/2021


SBA turnaj U2007, 2020/2021


SBA turnaj U2008, 2020/2021


SBA turnaj U2007, 2020/2021


SBA turnaj U2007, 2020/2021


SBA turnaj U2008, 2020/2021


SBA turnaje západ U2004, 2020/2021Mestská športová hala


SBA turnaj U2007, 2020/2021


SBA turnaj U2002, 2020/2021


SBA turnaj U2002, 2020/2021


SBA turnaj U2002, 2020/2021


SBA turnaj U2002, 2020/2021


SBA turnaje západ U2004, 2020/2021Mestská športová hala


SBA turnaj U2009, 2020/2021


SBA turnaje západ U2004, 2020/2021Mestská športová hala


SBA turnaj U2009, 2020/2021


SBA turnaje západ U2004, 2020/2021Mestská športová hala


SBA turnaje západ U2004, 2020/2021Mestská športová hala


SBA turnaj U2009, 2020/2021


SBA turnaj U2007, 2020/2021Mestská športová hala


SBA turnaj U2007, 2020/2021Mestská športová hala


Play off U 19 2021Športové centrum Priemyslovka


Play off U 19 2021Športové centrum Priemyslovka


SBA turnaj U2007, 2020/2021Mestská športová hala


Play off U17 2021


Play off U17 2021


Play off U17 2021